2.11.16

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου ΔΔΕΕΨΥ®ΕΛΛΑΔΑ παρέχονται υπηρεσίες ομαδικής ψυχοθεραπείας στο ευρύ κοινό καθ' όλη την διάρκεια του έτους.


Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία, τοποθετεί τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο, στο κέντρο χωρίς να αποκλείει τα άλλα μέλη της ομάδας, βρίσκοντας ένα κοινό έδαφος τόσο κάποιων ταυτόσημων ή ίδιων δυσλειτουργικών καταστάσεων του καθενός, αλλά και έναν κοινό τόπο με την ομάδα συνολικά. Ο άνθρωπος, χωρίς να χάνει την μοναδικότητά του, γίνεται μέρος του συνόλου της ομάδας, δουλεύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσωπικά θέματα και ανάγκες.

Ο σκοπός της ομάδας είναι η θεραπευτική αλλαγή. Ο συμμετέχοντας, καλείται να αλλάξει, δηλαδή, να επανατοποθετηθεί σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.

Η αλλαγή προκύπτει από την ανάλυση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και από το βίωμα της ύπαρξης μέσα στην ομάδα κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Άλλωστε, είμαστε όλοι μέλη μιας ομάδας, μιας φυσικής ομάδας όπως είναι η οικογένεια, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην ευρύτερη ομάδα της κοινότητας στην οποία ανήκει.

Στην διάρκεια της ζωής κινούμαστε πάντα σε ομάδες (σχολείο, φίλοι, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, δική μας οικογένεια κλπ.). Σε αυτές τις ομάδες αναπτύσσεται η ύπαρξή μας, το δικό μας «είναι» μέσα στον κόσμο.

Μέσα σε αυτές τις ομάδες, στις σχέσεις μας με τους άλλους, αναπτύσσονται τόσο οι δυνατότητές μας όσο και τα προβλήματά μας. Υπό αυτή την έννοια, είναι φυσικό και επόμενο, η κατάλληλη θεραπεία να είναι σχεδόν πάντοτε Ομαδική, αφού είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα της ζωής, και στον τρόπο γένεσης των προβλημάτων.

Η Βασιλική Βενέτη, Post M.A. Επιστημονική Υπεύθυνη του ΔΔΕΕΨΥ®ΕΛΛΑΔΑ είναι η βασική συντονίστρια των ομαδικών συνεδριών η οποία συνθεραπευτικά με τους εκπαιδευμένους του προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ενισχύουν τους θεραπευόμενους προς την επίλυση των θεμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 82, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Έναρξη Ομάδας: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, 19:00-21:00
Συχνότητα Συναντήσεων: Δεκαπενθήμερη

Κόστος: 10€ ανά συνεδρία
Δηλώσεις Συμμετοχής: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Κάθε Ενδιαφερόμενο